AKTUALITY

Informace o aktuálním i plánovaném dění ve školce

Zveme děti a jejich rodiče na lesní zápis.

Zápis bude probíhat od 7. 5. do 14. 5. 2021 formou individuálních schůzek.
Prosíme o vyplnění online předběžné přihlášky, budeme Vás kontaktovat s přesným termínem a časem zápisu.

Prosíme rodiče, aby dodali k zápisu tyto dokumenty:
Vyplněnou a podepsanou Přihlášku Přihláška zde
Evidenční list potvrzený lékařem Evidenční list
Občanský průkaz rodičů (stačí předložit)
Rodný list dítěte (stačí předložit)
Očkovací průkaz (stačí předložit), dítě může být přijato pouze s kompletním povinným očkováním
Kartičku pojištěnce (stačí předložit)

Přihlášku – žádost je možné doručit i následujícími způsoby:
Do datové schránky školy (identifikátor datové schránky LMŠ 4uyhkcr).
Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).
Poštou.
Osobní podáním do schránky sídla Lesní mateřské školy Brná ev.č.36., 403 21, Ústí nad Labem.

 

Těšíme se na Vás,

Lesní mateřská škola Venku, z.s.
info@skolkavenku.cz
www.skolkavenku.cz