+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

 Zveme děti a jejich rodiče na lesní zápis. Rádi tuto alternativu přiblížíme a ukážeme, jak to u nás Venku vypadá.

Zápis bude probíhat v pátek 15. 5. 2020 (od 16.00 – 18.00 h)  v prostorách lesní školky v Brné.

V pátek 15.5. v 16:30 h proběhne krátká prezentace školky a možnost se na cokoliv zeptat.

Prosíme rodiče, aby s sebou k zápisu vzali následující dokumenty:
Vyplněnou a podepsanou Přihlášku zde
Evidenční list potvrzeným lékařem zde
Občanský průkaz rodičů
Rodný list dítěte
Očkovací průkaz
Kartičku pojištěnce

Můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Toto tvrzení je potřeba doložit Evidenčním listem potvrzeným dětským lékařem.

V době nástupu je třeba, aby dítě bylo plně očkované.  

Lesní mateřská škola Venku nemá povinnost přijmout dítě v režimu povinného roku předškolní docházky-není spádová. 

 

Těšíme se na Vás

Lesní mateřská škola Venku, z.s.
Brná ev.č.36, 403 21
info@skolkavenku.cz
www.skolkavenku.cz

Tým Lesní školky Venku
tel: 723 054 848