VZDĚLÁVÁNÍ

Venku se nic neopakuje, v přírodě stále nacházíme nové a nové podněty. Každý den je vše nové. Proto může být i dětská hra každý den jiná. Děti si také hrou venku například cvičí sociální kompetence. Naučí se přirozeně organizovat, daleko víc spolu mluví.   ~ Rudof Hettich

Lesní školka se svými výchovně vzdělávacími principy hlásí k trvale udržitelnému rozvoji.  Jsme součástí přírody a komunity, ve které s dětmi žijeme, s ohledem na její stabilitu, přirozený rozvoj a vědomé prožívání. To jsou hlavní pilíře našeho školního vzdělávacího programu. Přirozené zapojení dětí do ochrany přírody a vytváření bezpečného a spolupracujícího společenství vychází z reálného prožívání tady a teď. Předškolní děti vychováváme v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Hlavní důraz dělíme mezi tyto zásadní oblasti:

Ekologickou výchovu, poznání a ochranu přírody, rozvoj emoční a sociální inteligence dítěte.

Utváření samostatné osobnosti dítěte se zdravým vztahem k sobě, svému okolí, společnosti a přírodě.

Důležité je pro nás i zapojení do lokálního dění. Účastníme se úklidové akce Ukliďme Česko, pořádáme Drakiádu. Spolupořádáme např. Nábřeží žije, Zažij Střekov jinak. 

S našimi rodiči udržujeme výbornou spolupráci a užíváme si na našich školkových akcích, jako je třeba Dýňová, Vánoční a Velikonoční slavnost nebo Pasování školáků. 

Školní rok zahajujeme seznamovacím výletem do Tisé, kde se sejde většina školních dětí.

Přípravu do školy bereme velmi zodpovědně a po celou dobu docházky sledujeme vývoj dítěte. Pravidelně realizujeme setkání s rodiči s individuálním přístupem.

V předškolním roce se zaměřujeme na hladký přestup do školy a v době odpočinku menších dětí pracujeme s předškoláky na grafomotorice a všestranné přípravě do školy založené na knihách od p. J. Bednářové.

Společně se učíme zahradničit a pečovat o zvířecí kamarády. Na zahradě i mimo ni objevujeme poklady, lezeme po stromech, stavíme přístřešky, hrajeme si, čteme, malujeme, počítáme listy, žaludy a peříčka. Díky skvělé poloze školky můžeme z terasy pozorovat divokou zvěř, např. muflony, jeleny, vzácný hmyz a ptactvo.

 

Naše školka nabízí fascinující vzdělávací příležitosti

Plánované aktivity:

Výlety do města a za kulturou, poznávání zajímavých řemesel a povolání, spolupráce s místní farmou Koně pod Hradem, návštěvy termálního koupaliště, pádlování na vlastní kánoi, outdoorové aktivity (kola, lezení na umělé stěně, bruslení). Řízené činnosti jsou vždy v souladu s aktuálním týdenním tématem. Respektujeme svátky, tradice a roční období. Vycházíme z našeho propracovaného školního vzdělávacího plánu.

Badatelsky orientované vzdělávání: 

Děti u nás mají  prostor pro vlastní bádání, ověřování a tvořivé myšlení. 

Rozvoj hrubé motoriky:

Dopolední řízené pohybové aktivity obsahují oromotoriku, protažení a didaktické hry. Volný pohyb po zahradě a v lese obsahují hravé pohyby, které podporují rovnováhu, sílu, pružnost a radost.

Bezpečné – přínosné  riziko:

Dovolujeme dětem bezpečně riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti. Pracujeme s nářadím a jsme neustále vystaveni přírodním změnám.

Volná hra:

Významné místo ve výchovně vzdělávacím procesu má volná hra, která není nikterak usměrňována (výjimkou je oblast bezpečí) a není hodnocena. Přirozeně rozvíjí u dítěte fantazii a sociální dovednosti v interakcích s vrstevníky. Dítě při ní objevuje své psychické a fyzické limity. Má možnost ověřovat si svou zralost i dovednosti. Jedná se o nejpřirozenější způsob učení.

Vaření:

Rádi dáváme dětem důvěru k používání nástrojů a pomůcek k vaření. Děti získají nové dovednosti, znalosti o zdravé výživě a podpoříme spolupráci v týmu. Vaření je zábavou pro všechny.

Zahradničení:

Je dobré, aby děti věděly, odkud pochází jejich potraviny. Společně pečujeme o zahrádku, učíme se poznávat rostliny a sledujeme, jak se rostliny v průběhu roku mění.

Umění:

Pro rozvoj kreativity využíváme různé formy tvoření  – modelování, kreslení, malování a různé tradiční a netradiční tvůrčí postupy i materiály.

Zábavná věda:

U nás ve školce mají děti díky senzomotorických experimentům příležitosti k prozkoumání, vytváření dešťových mraků, obřích bublin…seznam je nekonečný.

Ti nejmenší:

Snažíme se motivovat i ty nejmenší děti, podporujeme spolupráci se staršími dětmi, nacvičujeme základní dovednosti a bezpečný pohyb v přírodě.

 

Příchod dětí

7:30 – 8:30

Odchod dětí

od 15:30h

Vyzvedávání:

po obědě 12:30
po spaní 14:30

Ctíme zásadu, že pedagog zde není od toho, aby vysvětloval dětem svět. Pomáhá dětem objevovat svět tak, aby si ho dítě vysvětlilo samo.

Ledňáček
Ředkvičky

 

7,30 – 8,30 Příchod dětí do školky, ranní kruh, volná hra, péče o zvířata a rostliny. Pomoc průvodcům s přípravou dne.

8,00-12,00

Plnění povinnosti

předškolního

vzdělávání. Individuální práce s předškoláky je vždy po obědě, kdy menší děti odpočívají.

8,30 – 9:00 Přivítání a zahájení dne
9,00 – 9,30 Pohybové aktivity, kolektivní a didaktické hry nebo odchod do lesa
9,30–10,30 Dopolední svačina – připravená od rodičů
10,00–11,15 Řízená hlavní činnost, volná hra, pobyt v lese
11,15-12,30 Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd
12,30-14,15 Odpočinek během čtení pohádky, dobrovolný odpočinek a individuální  práce s předškoláky, klidové činnosti
14,15-15,00 Příprava svačiny, Odpolední svačina
15,00-16,00 Volná hra, individuální činnosti s dětmi, úklid zázemí, práce na zahradě, odchod dětí s rodiči domů
Harmonogram dne se může nepravidelně měnit dle plánovaného programu (výlety, vycházky, aj.)

VZDĚLÁVÁNÍ

Venku se nic neopakuje, v přírodě stále nacházíme nové a nové podněty. Každý den je vše nové. Proto může být i dětská hra každý den jiná. Děti si také hrou venku například cvičí sociální kompetence. Naučí se přirozeně organizovat, daleko víc spolu mluví.   ~ Rudof Hettich

Lesní školka se svými výchovně vzdělávacími principy hlásí k trvale udržitelnému rozvoji.  Jsme součástí přírody a komunity, ve které s dětmi žijeme, s ohledem na její stabilitu, přirozený rozvoj a vědomé prožívání. To jsou hlavní pilíře našeho školního vzdělávacího programu. Přirozené zapojení dětí do ochrany přírody a vytváření bezpečného a spolupracujícího společenství vychází z reálného prožívání tady a teď. Předškolní děti vychováváme v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Hlavní důraz dělíme mezi tyto zásadní oblasti:

Ekologickou výchovu, poznání a ochranu přírody, rozvoj emoční a sociální inteligence dítěte.

Utváření samostatné osobnosti dítěte se zdravým vztahem k sobě, svému okolí, společnosti a přírodě.

Důležité je pro nás i zapojení do lokálního dění. Účastníme se úklidové akce Ukliďme Česko, pořádáme Drakiádu. Spolupořádáme např. Nábřeží žije, Zažij Střekov jinak. 

S našimi rodiči udržujeme výbornou spolupráci a užíváme si na našich školkových akcích, jako je třeba Dýňová, Vánoční a Velikonoční slavnost nebo Pasování školáků. 

Školní rok zahajujeme seznamovacím výletem do Tisé, kde se sejde většina školních dětí.

Přípravu do školy bereme velmi zodpovědně a po celou dobu docházky sledujeme vývoj dítěte. Pravidelně realizujeme setkání s rodiči s individuálním přístupem.

V předškolním roce se zaměřujeme na hladký přestup do školy a v době odpočinku menších dětí pracujeme s předškoláky na grafomotorice a všestranné přípravě do školy založené na knihách od p. J. Bednářové.

Společně se učíme zahradničit a pečovat o zvířecí kamarády. Na zahradě i mimo ni objevujeme poklady, lezeme po stromech, stavíme přístřešky, hrajeme si, čteme, malujeme, počítáme listy, žaludy a peříčka. Díky skvělé poloze školky můžeme z terasy pozorovat divokou zvěř, např. muflony, jeleny, vzácný hmyz a ptactvo.

 

Naše školka nabízí fascinující vzdělávací příležitosti

Plánované aktivity:

Výlety do města a za kulturou, poznávání zajímavých řemesel a povolání, spolupráce s místní farmou Koně pod Hradem, návštěvy termálního koupaliště, pádlování na vlastní kánoi, outdoorové aktivity (kola, lezení na umělé stěně, bruslení). Řízené činnosti jsou vždy v souladu s aktuálním týdenním tématem. Respektujeme svátky, tradice a roční období. Vycházíme z našeho propracovaného školního vzdělávacího plánu.

Badatelsky orientované vzdělávání: 

Děti u nás mají  prostor pro vlastní bádání, ověřování a tvořivé myšlení. 

Rozvoj hrubé motoriky:

Dopolední řízené pohybové aktivity obsahují oromotoriku, protažení a didaktické hry. Volný pohyb po zahradě a v lese obsahují hravé pohyby, které podporují rovnováhu, sílu, pružnost a radost.

Bezpečné – přínosné  riziko:

Dovolujeme dětem bezpečně riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti. Pracujeme s nářadím a jsme neustále vystaveni přírodním změnám.

Volná hra:

Významné místo ve výchovně vzdělávacím procesu má volná hra, která není nikterak usměrňována (výjimkou je oblast bezpečí) a není hodnocena. Přirozeně rozvíjí u dítěte fantazii a sociální dovednosti v interakcích s vrstevníky. Dítě při ní objevuje své psychické a fyzické limity. Má možnost ověřovat si svou zralost i dovednosti. Jedná se o nejpřirozenější způsob učení.

Vaření:

Rádi dáváme dětem důvěru k používání nástrojů a pomůcek k vaření. Děti získají nové dovednosti, znalosti o zdravé výživě a podpoříme spolupráci v týmu. Vaření je zábavou pro všechny.

Zahradničení:

Je dobré, aby děti věděly, odkud pochází jejich potraviny. Společně pečujeme o zahrádku, učíme se poznávat rostliny a sledujeme, jak se rostliny v průběhu roku mění.

Umění:

Pro rozvoj kreativity využíváme různé formy tvoření  – modelování, kreslení, malování a různé tradiční a netradiční tvůrčí postupy i materiály.

Zábavná věda:

U nás ve školce mají děti díky senzomotorických experimentům příležitosti k prozkoumání, vytváření dešťových mraků, obřích bublin…seznam je nekonečný.

Ti nejmenší:

Snažíme se motivovat i ty nejmenší děti, podporujeme spolupráci se staršími dětmi, nacvičujeme základní dovednosti a bezpečný pohyb v přírodě.

 

Příchod dětí

7:30 – 8:30

Odchod dětí

od 15:30h

Vyzvedávání:

po obědě 12:30
po spaní 14:30

Ředkvičky

DENNÍ HARMONOGRAM

7,30 – 8,30

Příchod dětí do školky, ranní kruh, volná hra, péče o zvířata a rostliny. Pomoc průvodcům s přípravou dne.

8,30 – 9:00

Přivítání a zahájení dne.

9,00 – 9,30

Pohybové aktivity, kolektivní a didaktické hry nebo odchod do lesa.

9,30–10,30

Dopolední svačina – připravená od rodičů.

10,00–11,15

Řízená hlavní činnost, volná hra, pobyt v lese.

11,15-12,30

Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd.

12,30-14,15

Odpočinek během čtení pohádky, dobrovolný odpočinek a individuální  práce s předškoláky, klidové činnosti.

14,15-15,00

Příprava svačiny a odpolední svačina.

15,00-16,00

Volná hra, individuální činnosti s dětmi, úklid zázemí, práce na zahradě, odchod dětí s rodiči domů.

—-

8,00-12,00

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání. Individuální práce s předškoláky je vždy po obědě, kdy menší děti odpočívají.

—-

Harmonogram dne se může nepravidelně měnit dle plánovaného programu (výlety, vycházky, aj.).