+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Naše školka realizuje projekt s názvem Učíme se prožitkem, registrační číslo:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017828, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Projekt je zaměřen na:
• personální podporu MŠ – školní asistent
• zahraniční stáže pedagogických pracovníků
• realizaci projektových dnů ve škole
• odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Děkujeme za podporu.

Lmš Venku

Učíme se prožitekm