Třetí den, 100 km za námi. Jirka se stal místním Brad Pittem – všude nás hostí a starají. Jiný svět – ten dobrý. Vedro, vlhko, Vietnamsko.

On the third day 100 km behind us. Jirka became local Brad Pitt – everywhere we were hosted and cared for. Another world – the good one. Hot, humid, Vietnam

Thank you!!!!