+420 723 054 848 info@www.skolkavenku.cz

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

ROZHODNUTÍ
Č.j.: 001/17

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
od školního roku 2017/2018 Lesní mateřská škola Venku, z.s. prostřednictvím ředitele školy,
ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

V Lesní Mateřské Venku, z.s. od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito registračními čísly:
001
002
003
004
005
006
007
Neuzavřené žádosti 008, 009

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo odesláno poštou.

Lesní školka Venku má ještě volná místa pro přijetí. Přijímáme děti od 3 let (dle domluvy a posouzení lze i dříve).

Mgr. Jiří Kostínek
Ředitel školy