AKTUALITY

Informace o aktuálním i plánovaném dění ve školce

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

ROZHODNUTÍ

Č.j.: 001/21

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

od školního roku 2021/2022

Lesní mateřská škola Venku, z.s. prostřednictvím ředitele školy,

ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

V Lesní mateřské škole Venku, z.s. od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

001 LK

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo předáno                                                                                                                                                       Mgr.Karolína Kostínková, ředitelka školy

Dne 7.6.2021