+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

ROZHODNUTÍ
Č.j.: 001/19

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
od školního roku 2019/2020
Lesní mateřská škola Venku, z.s. prostřednictvím ředitele školy,
ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy
V Lesní Mateřské Venku, z.s. od školního roku 2019/2020 u dětí s
těmito evidenčními čísly:
001 EK
002 AH
003 TD

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo odesláno poštou.


Eva Pavelková, ředitelka školy
Dne 10.6.2019