+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
Dne 11.6.2018
ROZHODNUTÍ
Č.j.: 002/18

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
od školního roku 2018/2019 Lesní mateřská škola Venku, z.s. prostřednictvím ředitele školy,
ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

V Lesní Mateřské Venku, z.s. od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito registračními čísly:
017
018

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo odesláno poštou.

Lesní školka Venku má ještě volná místa pro přijetí.
Kritéria naleznete zde Kritéria pro přijetí

Mgr. Jiří Kostínek
Ředitel školy