DENNÍ RYTMUS

Opakující se činnosti umožňují dětem pochopit, co se bude dít

Příchod dětí: 7:30 – 8:30
Odchod dětí:  od 15:30
Pozdní příchody je nutné nám předem oznámit, dvakrát týdně jsme mimo školku a potřebujeme vědět, jestli dorazíte.

Vyzvedávání:
> po obědě 12:30 h.
> po spaní 14:30 h.

 

7,30 – 8,30 Příchod dětí do školky, ranní kruh, volná hra, péče o zvířata a rostliny. Pomoc průvodcům s přípravou dne.

8,00-12,00

Plnění povinnosti

předškolního

vzdělávání. Individuální práce s předškoláky je vždy po obědě, kdy menší děti odpočívají.

8,30 – 9:00 Přivítání a zahájení dne 
9,00 – 9,30  Pohybové aktivity, kolektivní a didaktické hry nebo odchod do lesa
9,30–10,30 Dopolední svačina – připravená od rodičů
10,00–11,15 Řízená hlavní činnost, volná hra, pobyt v lese 
11,15-12,30 Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd
12,30-14,15 Odpočinek během čtení pohádky, dobrovolný odpočinek a individuální  práce s předškoláky, klidové činnosti 
14,15-15,00 Příprava svačiny, Odpolední svačina  
15,00-16,00 Volná hra, individuální činnosti s dětmi, úklid zázemí, práce na zahradě, odchod dětí s rodiči domů   
     
Harmonogram dne se může nepravidelně měnit dle plánovaného programu (výlety, vycházky, aj.)