CENÍK

Aktuální ceny

Školka Venku - logo kulaté

Ceník školkovného a stravného

platnost ceníku je od následujícího školního roku 2021/2022

Docházka 5x za týden 4 200 Kč
Stravné

1 300 Kč  

 

 

 

Školkovné se platí  do 20. dne předchozího měsíce.

V jednom školním roce se hradí 10 měsíců. V době letních prázdnin je školka v omezeném provozu.

Při podpisu smlouvy se hradí registrační poplatek 50 % z prvního školkovného.

2 sourozenci > 10 % sleva pouze na školkovné

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze uplatnit odpočet na dani  na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Bankovní spojení: 2701181106/2010 Fio banka

Docházka: 4 200 Kč (5 dní v týdnu)
Stravné: 1 300 Kč (cena upravena 12.3.2021, platné od září 2021)

Docházka: měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity
Stravné: 1x svačina z domova, 1x dovezený oběd, 1x svačina ve školce, příležitostné pečení a vaření v rámci vzdělávacího programu.

Pitný režim zajištěn po celý den.

Pro zlepšení kvality výchovy a vzdělávaní jsme se rozhodli ukončit docházku na méně než pět dní.

Můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je potřeba doložit Evidenčním listem potvrzeným dětským lékařem.

V době nástupu je třeba, aby dítě bylo plně očkované.

Děkujeme za pochopení.