+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Přihláška (on-line)

Možnosti přihlášení do Lesní mateřské školky Venku

Chcete se k nám přihlásit? Stačí vyplnit on-line přihlášku a my Vás budeme kontaktovat.

Zápis do LMŠ Venku probíhá po celý rok podáním vyplněné přihlášky.

Přihláška není závazná. Garantuje však místo v pořadníku školy.

 Přednostně jsou přijímány sourozenci již docházejících dětí.

Minimální rozsah docházky je 5 dnů.

Doporučujeme prostudovat  Příručku pro rodiče – Infobalíček.

Elektronická přihláška

  • Info o dítěti

 

RODIČE DÍTĚTE / Zákonní zástupci dítěte

 

KDO BUDE DÍTĚ VYZVEDÁVAT

  • Poučení

  • Vyplněním výše uvedených údajů souhlasím, aby Lesní mateřská škola Venku, z.s, Brná č. ev. 36, 403 21, Ústí nad Labem, zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. Lesní mateřská škola Venku, z.s, dále jen „školka“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školku je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 4uyhkcr, emailem na info@www.skolkavenku.cz nebo poštou na adrese Brná ev.č.36, 403 21, Ústí nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je člen Lmš Samorost.
 

Verification

Lesní mateřská škola Venku, z.s.

Brná č. ev. 36, 403 21, Ústí nad Labem

Tel: +420 723 054 848

Email: info@skolkavenku.cz

IČO: 05860695

Datová schránka: 4uyhkcr

Bankovní spojení: 2701181106/2010

Nejme plátci DPH.

Přihláška ke stažení

Přihláška v 3.0 (05/2019) PDF

Máte-li více dětí, které chcete přihlásit. Prosíme vás o vyplnění přihlášky pro každé dítě zvlášť, děkujeme.

Přihláška do Lmš Venku

 

Evidenční list ke stažení

Evidenční list v 1.0 (02/2017) PDF

Prosíme vás o vyplnění evidenčního listu pro každé dítě zvlášť. děkujeme.

Evidenční list LMŠ Venku

Příručka pro rodiče – Infobalíček

Příručka pro rodiče v 2.0 (04/2018) PDF

Prosíme o přečtení Příručky pro rodiče, Děkujeme.

Příručka pro rodiče new

Kritéria přijímání dětí – školní rok 2019/2020

Kritéria v 3.0 (02/2019) PDF

Prosíme o přečtení  dokumentu Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro zápis, děkujeme.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Provozní a školní řád LMŠ Venku

Provozní a školní řád v 1.0 (05/2017) pdf.

Prosíme rodiče o přečtení provozního a školního řádu, děkujeme.

Mimořádné situace v LMŠ Venku

Mimořádné situace v LMŠ Venku 2.0 (09/2018) PDF

Prosíme o přečtení tohoto dokumentu děkujeme.

Mimořádné situace v Lesní školce Venku č.2

Smlouva o předškolním vzdělávání

Smlouva o předškolním vzdělávání  4.0 (09/2018) PDF

Prosíme o prostudování smlouvy o předškolním vzdělávání, děkujeme

Zde si můžete vytvořit obsah, který bude použit v rámci modulu.

NOVÉ ČLÁNKY

JÍDELÁČEK PRO LESNÍ SKŘÍTKY

Lesní mateřská školka Venku z.s.