AKTUALITY

Informace o aktuálním i plánovaném dění ve školce

Lesní školka Venku Vás zve na přednášku s originálním názvem „DIVNODĚTI – Inkluze v lesní mš“.
Datum: Pátek 22.10.2021
Čas: 10-12 h přednáška
13:30-14 h diskuze a kazuistika
Místo konání: https://mapy.cz/zakladni?id=8885876&q=c%C3%ADrkvice%2014…
Církvice 14, 403 02, Ústí nad Labem (vedle kostela)
Doprava autobus: č.27 a č.17 zastávka Církvice (konečná)
Registrace je nutná zde: Registrace
Vstupné: dobrovolné
„Do první inkluze jsme vlítli srdcem… Neměli jsme zkušenosti. Bylo to pro nás veliký překvapení, že nejsme schopni to dítě zvládnout.”
Přednáška o inkluzivním vzdělávání v podmínkách lesní mateřské školy.
Co je to ta inkluze? Co je cílem inkluzivní reformy a proč vlastně byla zavedena?
Lektorka v roce 2019-2020 zkoumala, jak se daří v lesních mateřských školách vzdělávat děti, které potřebují v nějaké oblasti více podpory. Jak se daří pedagogům, a co jim pomáhá poskytovat podporu dětem, jejich rodinám a v neposlední řadě i sami sobě?
Během výzkumu objevila několik společných témat a vytvořila metodický materiál.
Jak pracovat s názvoslovím a jak korektně mluvit o odlišnosti.
Jak mluvit s rodiči? Jak mluvit s intaktními dětmi? Jak spolupracovat s kolegy a kolegyněmi, jak připravit plán pedagogické podpory?
Kdy je na místě poradit se s odborníky? Které strategie zvládání výzev fungují a které ne?
Příroda a děti se speciálními vzdělávacími potřebami – jde to vůbec dohromady?
Johana Passerin, členka Rady a Skupiny pro kvalitu ALMŠ působí v lesní školce od roku 2010. V roce 2014 ukončila studium waldorfské pedagogiky. Spoluzaložila a vede lesní MŠ Hvězdy v lese. Poskytuje konzultace a nabízí kolegiální poradenství. Cestuje a navštěvuje zahraniční inovativní mateřské školy. Ve svých přednáškách se věnuje tématům volná hra, potřeby malého dítěte, svátky a tradice, písně a říkadla a lidová slovesnost v předškolním vzdělávání, hodnoty ve vzdělávání.
V r. 2020 dokončila studium speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde dále studuje Muzikoterapii.
Koronavirové opatření:
dle aktuálního nařízení, počtu účastníků a systému O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

Naše školka realizuje projekt s názvem Učíme se prožitkem, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017828, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.