O NÁS

Informace o nás, naší vizi a práci

Vítejte v Lesní školce Venku

Lesní mateřská škola Venku v Ústí nad Labem, pro děti od 3 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě.  Menší skupina 15 dětí pod vedením zkušených průvodců.

Pomáháme dětem být kreativní a odolní.

Lesní školka Venku poskytuje dětem příležitost vyrůstat s pocitem úžasu a svobody jako součástí jejich každodenního života.

Naše školka propojuje děti s přírodou, inspiruje a umožňuje přirozeně zdravý životní styl, který podporuje jejich odolnost, sebedůvěru, samostatnost, sebemotivaci a všechny nástroje, které potřebují pro šťastný a úspěšný život.

Chceme nabídnout současné generaci dětí možnost užít si radost z pobytu venku a navrátit dětem přírodu.

 

Ledňáček
Včela

Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.

Eckhart Tolle

Jak se děti ve školce učí?

Výchovně vzdělávací činnost opíráme o rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je uspořádán do 5 vzdělávacích oblastí –biologické (dítě a jeho tělo), psychologické (dítě a jeho psychika), interpersonální (dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (dítě a společnost), environmentální (dítě a svět). Prostřednictvím herních aktivit venku a skrze jejich zkušenost podporujeme u dětí motivaci se učit. Při pohledu na stromy a zvířata zvládneme číst a počítat. Tvary a barvy najdeme v listí, v peří v kalužích apod. Přírodu prozkoumáme skrz vodu, vzduch, zem a oheň. Čím důvěrněji přírodu známe, tím více ji v dalším životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme na vše, co náš život přináší.

Čerpáme sílu z prostředí, ve kterém žijeme. Rosteme vzhůru, zrajeme uvnitř a dokážeme se snáz vyrovnat se změnami.

Vždy v bezpečí

Naši průvodci prostředí Venku velice dobře znají a jsou náležitě proškoleni. Děti jsou vždy na dohled průvodce a samy jsou zapojeny do procesu bezpečnostních opatření a pravidel. Spolupráce na vytváření pravidel má úplně jiný rozměr. Důležitá je vzájemná důvěra, kterou plně podporujeme. Nepodceňujeme pojištění školky ani hygienu, k dispozici máme vybavenou kuchyň i koupelnu.

Jídlo

Výživa je v naší školce důležitou součástí. Dbáme na to, aby jídlo bylo připravené z pestrého výběru zdravých a výživných surovin, dodalo všem sílu a hlavně nám všem chutnalo. Na přípravě svačin a různých dobrot se podílíme s dětmi společně.

Kontrola České školní inspekce

V roce 2019 u nás úspěšně proběhla kontrola ČŠI a výsledek si můžete přečíst. Dokument je v odkaze „Ke stažení“.

O NÁS

Informace o nás, naší vizi a práci

Vítejte v Lesní školce Venku

Lesní mateřská škola Venku v Ústí nad Labem, pro děti od 3 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě.  Menší skupina 15 dětí pod vedením zkušených průvodců.

Pomáháme dětem být kreativní a odolní.

Lesní školka Venku poskytuje dětem příležitost vyrůstat s pocitem úžasu a svobody jako součástí jejich každodenního života.

Naše školka propojuje děti s přírodou, inspiruje a umožňuje přirozeně zdravý životní styl, který podporuje jejich odolnost, sebedůvěru, samostatnost, sebemotivaci a všechny nástroje, které potřebují pro šťastný a úspěšný život.

Chceme nabídnout současné generaci dětí možnost užít si radost z pobytu venku a navrátit dětem přírodu.

 

Ledňáček

Jak se děti ve školce učí?

Výchovně vzdělávací činnost opíráme o rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je uspořádán do 5 vzdělávacích oblastí –biologické (dítě a jeho tělo), psychologické (dítě a jeho psychika), interpersonální (dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (dítě a společnost), environmentální (dítě a svět). Prostřednictvím herních aktivit venku a skrze jejich zkušenost podporujeme u dětí motivaci se učit. Při pohledu na stromy a zvířata zvládneme číst a počítat. Tvary a barvy najdeme v listí, v peří v kalužích apod. Přírodu prozkoumáme skrz vodu, vzduch, zem a oheň. Čím důvěrněji přírodu známe, tím více ji v dalším životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme na vše, co náš život přináší.

Čerpáme sílu z prostředí, ve kterém žijeme. Rosteme vzhůru, zrajeme uvnitř a dokážeme se snáz vyrovnat se změnami.

Vždy v bezpečí

Naši průvodci prostředí Venku velice dobře znají a jsou náležitě proškoleni. Děti jsou vždy na dohled průvodce a samy jsou zapojeny do procesu bezpečnostních opatření a pravidel. Spolupráce na vytváření pravidel má úplně jiný rozměr. Důležitá je vzájemná důvěra, kterou plně podporujeme. Nepodceňujeme pojištění školky ani hygienu, k dispozici máme vybavenou kuchyň i koupelnu.

Jídlo

Výživa je v naší školce důležitou součástí. Dbáme na to, aby jídlo bylo připravené z pestrého výběru zdravých a výživných surovin, dodalo všem sílu a hlavně nám všem chutnalo. Na přípravě svačin a různých dobrot se podílíme s dětmi společně.

Kontrola České školní inspekce

V roce 2019 u nás úspěšně proběhla kontrola ČŠI a výsledek si můžete přečíst. Dokument je v odkaze „Ke stažení“.