+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

O nás

Vítejte v Lesní školce Venku

Lesní mateřská škola pro děti od 3 – 6 let s celodenním pobytem v přírodě.  Menší skupina 15 dětí pod vedením 2 zkušených průvodců.

Pomáháme dětem být kreativní a odolní.

Lesní školka Venku byla založena s cílem poskytnout dětem příležitost vyrůstat s pocitem úžasu a svobody, jako součást jejich každodenního života.

Naše školka propojí děti s přírodou, inspiruje a umožní přirozeně zdravý životní styl, který podporuje jejich odolnost, sebedůvěru, samostatnost, sebemotivaci a všechny nástroje, které potřebují pro šťastný a úspěšný život.

Chceme nabídnout současné generaci dětí možnost užít si radost z pobytu Venku.

Vzpomínáte, když jste vy sami byly dětmi? …Dnešní době ten čas Venku dětem chybí.

Eckhart Tolle

„Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.“

Jak se děti ve školce učí?  Výchovně vzdělávací činnost opíráme o rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je uspořádán do 5 vzdělávacích oblastí –biologické (dítě a jeho tělo), psychologické (dítě a jeho psychika), interpersonální (dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (dítě a společnost), environmentální (dítě a svět). Prostřednictvím herních aktivit venku a skrze jejich zkušenost podpoříme u dětí motivaci se učit. Při pohledu na stromy a zvířata zvládneme číst a počítat. Tvary a barvy najdeme v listí, v peří v kalužích apod. Přírodu prozkoumáme skrz vodu, vzduch, zem a oheň.

Čím důvěrněji přírodu známe, tím více ji v dalším životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme na vše, co náš život přináší.

Čerpáme sílu z prostředí, ve kterém žijeme. Rosteme vzhůru, zrajeme uvnitř a dokážeme se snáz vyrovnat se změnami.

Vždy v bezpečí Naši průvodci prostředí Venku velice dobře znají a jsou náležitě proškoleni. Děti jsou vždy na dohled průvodce a samy jsou zapojeny do procesu bezpečnostních opatření a pravidel. Spolupráce na vytváření pravidel má úplně jiný rozměr. Důležitá je vzájemná důvěra, kterou plně podporujeme. Nepodceňujeme pojištění školky ani hygienu, k dispozici je teplá tekoucí voda a toalety.

Jídlo Výživa je v naší školce důležitou součástí. Dbáme na to, aby jídlo bylo připravené z pestrého výběru zdravých a výživných surovin, dodalo Všem sílu a hlavně nám Všem chutnalo. Na přípravě svačin a různých dobrot se budeme vždy s dětmi podílet společně.

NOVÉ ČLÁNKY

JÍDELÁČEK PRO LESNÍ SKŘÍTKY

Lesní mateřská školka Venku z.s.