AKTUALITY

Informace o aktuálním i plánovaném dění ve školce

Aktualizace Lesní mateřská škola je opět v provozu od 12.4.2021 

Dne 8.4.2021 jsme obdrželi  stanovisko od Ministerstva školství: 

1)     Od 12.4 je v mateřské škole povolena osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí a dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

2)     Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

•       zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

•       pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

•       pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

•       zaměstnanci bezpečnostních sborů,

•       příslušníci ozbrojených sil,

•       zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

•       zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

•       zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

•       zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

•       zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud tedy patří rodiče mladších dětí navštěvujících Vaši mateřskou školu do některé z těchto profesních skupin, mohou do mateřské školy docházet i nadále.

Veškeré materiály, informace jsou zveřejněny na https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021.

S pozdravem

Odbor řízení regionálního školství

Oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

 

UZAVŘENÍ ŠKOLKY OD 1. 3. 2021
Vážené děti, rodiče, zaměstnanci a příznivci,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je zakázána přítomnost dětí v mateřské škole.

Situace nás velmi mrzí a nadále se budeme chovat zodpovědně, tak abychom, co nejdříve setkali v co největším počtu.

Doporučujeme udržet si duševní pohodu a snažit se zůstat v kontaktu s přírodou, hudbou a tancem 🙂

Pevně věřím, že to společně zvládneme.

Za Lesní mateřskou školku Venku

Karolína Kostínková
ředitelka