+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Ceník docházky a stravného

platnost ceníku je od 1.1.2019 do 31.12.2019
(změny vyhrazeny)

 

Školkovné se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratné. Při podpisu smlouvy je třeba uhradit registrační poplatek 50 % z prvního školkovného.

2 sourozenci > 10 % sleva pouze na školkovné

Bankovní spojení: 2701181106/2010 Fio banka  

   Docházka  Stravné*
5 dní v týdnu 4 000 Kč 1 320 Kč

cena za stravné upravena dne 1.8.2018.

Docházka – měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity

Stravné – 1x svačina z domova, 1x dovezený oběd, 1x  svačina ve školce , příležitostné pečení a vaření v rámci vzdělávacího programu. Pitný režim zajištěň po celý den. 

Pro zlepšení kvality výchovy a vzdělávaní, jsme se rozhodli ukončit docházku na méně než pět dní.

Můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Toto tvrzení je potřeba doložit Evidenčním listem potvrzeným dětským lékařem.

V době nástupu je třeba, aby dítě bylo plně očkované.

Lesní mateřská škola Venku nemá povinnost přijmout dítě v režimu povinného roku předškolní docházky-není spádová.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ ČLÁNKY

JÍDELÁČEK PRO LESNÍ SKŘÍTKY

Lesní mateřská školka Venku z.s.