3. den / 3rd day

3. den / 3rd day

Třetí den, 100 km za námi. Jirka se stal místním Brad Pittem – všude nás hostí a starají. Jiný svět – ten dobrý. Vedro, vlhko, Vietnamsko.

On the third day 100 km behind us. Jirka became local Brad Pitt – everywhere we were hosted and cared for. Another world – the good one. Hot, humid, Vietnam

Thank you!!!!

2. den / 2nd day

2. den / 2nd day

Den 2.

Neprobouzí nás hluk města, rozhlas ani kohouti. Budíčkem se stal místní falešný karaoke zpěv. V deset se už špatně hledá snídaně, na garáž ještě nemáme odvahu. Následuje procházka čtvrtí a nákup ovoce. Odpočinek, plánování a pak zase večeře. Při balení jsme objevily šváby jeden s námi chce jet. Zítra vyrážíme ! Na chvíli offline.

🇬🇧 Day 2.

We are not awakened by noise of the city, radio or roosters. The wake-up call is local fake karaoke singer. At ten it’s hard to find breakfast, we still don’t have courage to go to the garage. We walk through neighborhood and buy fruit. Rest, planning and then dinner again. While packing we discover cockroaches one wants to come with us. We’re leaving tomorrow! Offline for a while

 

1 den Vietnam / 1st day Vietnam

1 den Vietnam / 1st day Vietnam

1.den Vietnam, Hanoj
Z letiště nás veze personál hostelu, který z nás má nafouklou hlavu – 2x Jsme měnili termín příletu.

Jdeme vybrat peníze z bankomatu – milióny 😃 1000 czk = cca 1 milion VND. Na radu místňáků jdeme na večeři, utraceno 160 000,-. Šup do pelechu na 12 hodin s klimatizací.

Day 1 Vietnam, Hanoi
From airport we are taken by hostel staff, who are so puffed up about us – 2x we changed arrival date. We went to withdraw money from ATM – millions 😃 1000 czk = about 1 million VND. On advice of locals we went to dinner spent 160 000,- . We went to bed and spend 12 hours with air conditioning 😊

#vietnam #holidayinvietnam #bikepacking #vietnamesefood #milionairelifestyle #hanoi

 

Recenzi na lítání vám podá bývalý palubní personál.

Recenzi na lítání vám podá bývalý palubní personál.

Recenzi na lítání vám podá bývalý palubní personál.

V Praze jsme měnili trasu chybělo nám vízum do Indie. Praha 16:20 – Doha ✈️ let 5:45 hodin. Doha – Hanoj ✈️ let 7:10 hodin. Jedná párty a jste tam. Letenka drahá, ale služby v pořádku.

Ex cabin crew member will give you flying review. We changed our itinerary in Prague missing visa for India. Prague 16:20 – Doha ✈️ flight 5:45 hours. Doha – Hanoi ✈️ flight 7:10 hours. One party and you’re there. Expensive ticket, but the service was fine.

Thinking OUSIDE of box aneb jak se cestuje s kolem kolem světa

Thinking OUSIDE of box aneb jak se cestuje s kolem kolem světa

Thinking OUSIDE of box 📦 aneb jak se cestuje s kolem kolem 🌍.

1.kolo rozložit – přední kolo, řídítka, šlapky, vyfouknout duše, sundat sedlo

2. Dát do krabice (najdete v každém cyklo krámu)

3. Napsat milý vzkaz na krabice

4. Mít ověřenou leteckou společnost (Quatar airways, Vietjetair)

5. Vejít se do dveří

6. Modlit se. Naše krabice měly míry 145x77x23 cm a hmotnost 19 kg a 23 kg.

Thinking outside of box 📦 how to travel with bicycles 🌍

1.bike disassemble – front wheel, handlebars, pedals, blow tubes, remove saddle

2. Put in a box (you can find in bike shop)

3. Write a nice note on the box

4. Have verified airline (Quatar airways, Vietjetair total weight what you buy as normal luggage and total 300 cm)

5. Get in the door

6. Pray.

Our boxes were 145x77x23 cm and weighed 19 kg and 23 kg.

#flyingwithbicycles #bikepacking #thinkingoutsideofbox #bikearoundworld #czechcouple