4. den 🚴🏻 / 4th day

4. den 🚴🏻 / 4th day

4. Den 🚴🏻

Na kontě máme další defekt na kole, tentokrát pořádný. Kája najela zadním kolem na hřebík. Duše už je k ničemu a lepidlo lepí v té vlhkosti špatně. Náladu nám zvedl veselý chlapíkDư Nguyên Ngọc , který hovořil anglicky. Vysvětlil nám, co se podává k obědu a dál konverzoval. Nikdy by nás nenapadlo, že potkáme učitele z mateřské školky. Neodmítli jsme pozvání k jeho rodině. Skvělé nahlédnutí do této tradiční rodiny. Všichni přes poledne odpočívají – i my jsme dostali k dispozici pokoj a lahodné ovoce. Konverzujeme dál o školství. Vzdělání si ve Vietnamu nemohou dovolit všichni. Náš hrdina na vesnici zůstává a za menší poplatek vzdělává. 1 den ve školce = 1. Oběd. Naučili jsme se pár dalších slovíček, dostali tipy kam dál a hlavně jsme byli pěkně opečováni. Děkujeme !!!!

🇬🇧 4. Day

We have another puncture on bike, this time a big one. Kaja hit a nail on wheel. The tube is useless now and glue sticks badly in the humidity. Our mood was lifted by a cheerful guy who spoke English. He explained what was served for lunch and kept the conversation going. We never thought we would meet a kindergarten teacher. We did not refuse the invitation to his family. A great insight into this traditional family. Everyone relaxes over lunch – even we were given a room and delicious fruit. We keep the conversation going about education. Not everyone can afford education in Vietnam. Our hero in the village stays and educates for a small fee. 1 day in school = 1. Lunch. We learned a few more words, got tips on where to go next, and most importantly, we were well fed. Thank you !!!!🙏👌

#bikepackinglife #bikepackingvietnam #vietnam2022 #vietnamesefamily #friendship #vietnameseeducation #vietnamesekindergarten #educationmatters

3. den / 3rd day

3. den / 3rd day

Třetí den, 100 km za námi. Jirka se stal místním Brad Pittem – všude nás hostí a starají. Jiný svět – ten dobrý. Vedro, vlhko, Vietnamsko.

On the third day 100 km behind us. Jirka became local Brad Pitt – everywhere we were hosted and cared for. Another world – the good one. Hot, humid, Vietnam

Thank you!!!!

2. den / 2nd day

2. den / 2nd day

Den 2.

Neprobouzí nás hluk města, rozhlas ani kohouti. Budíčkem se stal místní falešný karaoke zpěv. V deset se už špatně hledá snídaně, na garáž ještě nemáme odvahu. Následuje procházka čtvrtí a nákup ovoce. Odpočinek, plánování a pak zase večeře. Při balení jsme objevily šváby jeden s námi chce jet. Zítra vyrážíme ! Na chvíli offline.

🇬🇧 Day 2.

We are not awakened by noise of the city, radio or roosters. The wake-up call is local fake karaoke singer. At ten it’s hard to find breakfast, we still don’t have courage to go to the garage. We walk through neighborhood and buy fruit. Rest, planning and then dinner again. While packing we discover cockroaches one wants to come with us. We’re leaving tomorrow! Offline for a while

 

1 den Vietnam / 1st day Vietnam

1 den Vietnam / 1st day Vietnam

1.den Vietnam, Hanoj
Z letiště nás veze personál hostelu, který z nás má nafouklou hlavu – 2x Jsme měnili termín příletu.

Jdeme vybrat peníze z bankomatu – milióny 😃 1000 czk = cca 1 milion VND. Na radu místňáků jdeme na večeři, utraceno 160 000,-. Šup do pelechu na 12 hodin s klimatizací.

Day 1 Vietnam, Hanoi
From airport we are taken by hostel staff, who are so puffed up about us – 2x we changed arrival date. We went to withdraw money from ATM – millions 😃 1000 czk = about 1 million VND. On advice of locals we went to dinner spent 160 000,- . We went to bed and spend 12 hours with air conditioning 😊

#vietnam #holidayinvietnam #bikepacking #vietnamesefood #milionairelifestyle #hanoi

 

Recenzi na lítání vám podá bývalý palubní personál.

Recenzi na lítání vám podá bývalý palubní personál.

Recenzi na lítání vám podá bývalý palubní personál.

V Praze jsme měnili trasu chybělo nám vízum do Indie. Praha 16:20 – Doha ✈️ let 5:45 hodin. Doha – Hanoj ✈️ let 7:10 hodin. Jedná párty a jste tam. Letenka drahá, ale služby v pořádku.

Ex cabin crew member will give you flying review. We changed our itinerary in Prague missing visa for India. Prague 16:20 – Doha ✈️ flight 5:45 hours. Doha – Hanoi ✈️ flight 7:10 hours. One party and you’re there. Expensive ticket, but the service was fine.