7. den – Odpočinek v Sapě /  7th day – Rest day in Sapa.

7. den – Odpočinek v Sapě / 7th day – Rest day in Sapa.

7. Den Odpočinek v Sapě.

Hned po příjezdu jsme toto město označili za velkou bizarnost. Výhledy do údolí a terasovitá rýžoviště jsou úchvatné, ale původní duch etnických menšin byl zničen turismem. Kdysi si tu Francouzi vybudovali klimatické lázně. Malé děti tu prodávají cetky, místo aby chodily do školy. Kája se parádně natáhla na bůvolím lejně.

🇬🇧 7. Rest day in Sapa.

Immediately upon arrival, we found this town to be a great oddity. The valley views and terraced rice paddies are breathtaking, but the original spirit of the ethnic minorities has been destroyed by tourism. In past French built a climate spa here. Little kids sell trinkets here instead of going to school. Kaya had big slip on buffalo poop.

#sapa #destroyedbytourism #fallonstreet #views #ricefields #riceterrace #hmongculture #50shadesofgreen

6. den / 6th day

6. den / 6th day

6. den

Míjíme hranice s Čínou z Lao Cai už jen kousek….Kdy už ten kopec skončí? Asi tak za 34 km 😅 Doping ve formě cukrové třtiny nám stačil pouze na 20 km. Jirku bolí záda a Kája má strach, že skončí pod koly náklaďáků. Sesedáme a chvilku tlačíme, najednou u nás zastaví Jeep a místní pán nám nabízí odvoz, neváháme a už se vezeme. Během jízdy se nám vyřeší ubytování, řidič je majitel hotelu. Unavení, ale rádi, že jsme dorazili do Sapy. Horká sprcha a velké prádlo je naší odměnou. Večer Kája zjišťuje, že má od místního hmyzu okousané nohy.

🇬🇧 6. Day

Passing the border with China from Lao Cai just a short distance away….When will the hill end? In about 34 km 😅 Doping in form of sugar cane was enough for only 20 km. Jirka’s back hurts and Kaya is afraid she will end up under wheels of trucks. Getting of and push our bikes for a while, suddenly a Jeep stops and a local gentleman offers us a ride, we don’t hesitate and we are going. During the ride we sort out our accommodation, the driver is a hotel owner. Tired, but happily arrived in Sapa. A hot shower and big laundry is our reward. In the evening, Kája discovers that her legs have been bitten off by a local insect.

#bikepacking #vietnamonbike #czechcouple #goingtosapa #sapa #holidayinvietnam #travelingtheworld #kindpeople #jeepride #sugarcanejuice #insectbites #tiredness #climbinguphill

5. den / 5th day

5. den / 5th day

5. Den

V noci nemůžeme pořádně spát. Teplota se pohybuje od 30-27 stupňů. Lepíme se a špatně regenerujeme. Objevují se první kopečky. Rýže k obědu, nudle k večeři. Káju prosí místňáci o fotku. Jirka našel potůček, myjeme se a pereme.

🇬🇧 5. Day

We can’t sleep properly at night. The temperature ranges from 30-27 degrees. We stick and regenerate badly. The first hills appear. Rice for lunch, noodles for dinner. Locals are begging Kaya for photo. Jirka found a stream, we wash our clothes and bodies.

#vietnam #vietnamonbike #bikepacking #vacation #czechcouple #vietnamesefood #traveling #cantsleep